Vilniaus universiteto 2015 – 2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Universiteto tarptautinė įdarbinimo strategija

Skaityti tyrimo ataskaitą anglų k. Tematinė ataskaita Dirbantys studentai Europoje Tematinėje atskaitoje pateikiama išsami informacija apie studentus, kurie derina studijas ir apmokamą darbą.

treviso namų darbo provincija

Apžvalga leidžia palyginti dirbančių studentų sąlygas skirtingose aukštojo mokslo sistemose Europoje bei atskleidžia įvairialypį darbo studijų metu poveikį studijų procesui bei studentų pasitenkinimui studijomis. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje Tyrimo ataskaita Tyrimu siekiama atskleisti suinteresuotųjų šalių identifikuojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius.

Apklausoje dalyvavo tyrėjai, dirbantys aukštojo mokslo institucijose, ir verslo įmonių, vykdančių MTEP veiklas, vadovaujantys asmenys. Rezultatai parodė, kad šių aspektų atžvilgiu, pertvarkos padarinius sujungti institutai vertina palankiau nei integruotį į universitetus.

decenter telegram

Apklausoje dalyvavo darbuotojai. Skaityti ataskaitos santrauką. Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų potencialo apžvalga Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų potencialo apžvalgoje pateikiama informacija apie institucijų: žmogiškuosius išteklius mokslininkus, doktorantus, jų pasiskirstymą pagal amžių, darbą keliose darbovietėsefinansavimą valstybiniams institutams tenkanti biudžeto asignavimų dalis ir jos sandarakonkursinio finansavimo ir ūkio subjekto užsakymų apimtys ir mokslo rezultatus dalyvavimų tarptautinėse mokslo programose statistika ir m.

Vilniaus universiteto – m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Skaityti tyrimo ataskaitą. Užsienio studentai: ar gebame pritraukti mokytis, universiteto tarptautinė įdarbinimo strategija įgijusius išsilavinimą išlaikyti Lietuvoje? Apžvalgos tikslas yra išnagrinėti, kiek bei kokių užsieniečių Lietuvai pavyksta pritraukti studijuoti šalyje, o įgijus aukštą kvalifikaciją — pasilikti dirbti.

Skaityti apžvalgą. Vidutiniai dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai Mokslo ir studijų stebėsenos analizės centras atlieka valstybinių mokslo ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimų tyrimą.

Kadangi tas pats asmuo gali dirbti keliose darbovietėse, o ir toje pačioje darbovietėje gali užimti kelias skirtingas pareigybes, asmeniui buvo priskirta pagrindinės darbovietės pagrindinė pareigybė. Būklė Lietuvos studijos, mokslas ir inovacijos m.

Innopolis University in Rusija - Magistro laipsniai

Šių metų leidinio teminė dalis skirta išryškinti Lietuvos studijų, vaizdo prekybos galimybė binaire ir inovacijų stipriąsias puses.

Sumanios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pateikia pirmąją Sumanios specializacijos pažangos stebėsenos ataskaitą. Leidinys yra skirta mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formuotojams bei įgyvendintojams, mokslo ir švietimo institucijų tyrėjams bei administratoriams, verslo atstovams, taip pat ir kitiems asmenims, kuriems yra aktuali prioritetinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų šalyje raida.

Mokslo ir studijų institucijų kolegijų potencialo analizė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiamas skaičiavimais grįstas Lietuvos kolegijų potencialas.

UMSBE in Olandija - Magistro laipsniai

Regioninės švietimo ir mokslo būklės apžvalgos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pristato regionines švietimo ir mokslo būklės apžvalgas. Jose pateikiama informacija apie VilniausKaunoKlaipėdosŠiauliųPanevėžioAlytausMarijampolėsUtenos savivaldybių demografinę situaciją, švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo situaciją.

Būklė Lietuvos studijos ir mokslas Parengtoje apžvalgoje susisteminta naujausia informacija, atspindinti Lietuvos mokslo ir studijų būklę m. Pristatomi — m. Išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos pagrindžiančios tendencijos.

Innopolis University

Pateikiama lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos studijų, mokslo ir inovacijų sistemų apžvalga. Apžvelgiamas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų — kolegijų, universitetų ir mokslinių tyrimų institutų — tinklas.

VDU kūrybinės industrijos

Pristatomi baziniai mokslo ir studijų rodikliai. Remiamasi oficialiąja statistika, registrų duomenimis, teisės aktais, — m.

darbas iš namų atsargų

MOSTA atliktais teminiais tyrimais, oficialiai pateiktomis ekspertinėmis įžvalgomis. Bendrasis priėmimas į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiama informacija apie m. Analizuojama priimtų studentų stojimo balo vidurkiai ir svyravimai skirtingose aukštosiose mokyklose, taip pat analizuojama priėmimo rezultatai į pedagogines ir IT krypčių studijas.

Maastricht University, School of Business and Economics

Lietuvos švietimas skaičiais Mokslas Universiteto tarptautinė įdarbinimo strategija ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą MTEP Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys.

Studijos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių universiteto tarptautinė įdarbinimo strategija. Leidinyje pateikti Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos tarnybos EurostatoŠvietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo valdymo informacinės sistemos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionalinio egzaminų centro duomenys.

  1. STRATA - Ataskaitos
  2. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas Mokslo ir arba meno veikla Teigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Sprendimų priėmimas: didelis dėmesys strateginiams prioritetams, tvirta lyderystė, kurią užtikrina vadovybė, vadovaudamasi kolegialumo principu ir įsipareigojimu kurti kolektyvinio dalyvavimo kultūrą; veiksminga sprendimų priėmimo procedūra.
  3. Ричард и Патрик не проронили ни слова.

Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Mokslo ir studijų institucijų universitetų potencialo analizė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiamas skaičiavimais grįstas mokslo ir studijų potencialas.

Kas, kada ir kodėl nutraukia studijas? Taip pat pranešime pateikiamos galimos studijų nutraukimo priežastys, matomos iš studentų apklausų, pavyzdžiui, studijų kokybės vertinimas, finansiniai sunkumai, darbas studijų metu.