„Ignitis grupė“ perėmė visas „Ignitis gamybos“ akcijas

Kur pirkti ignitis akcijas

Turinys

  tikrosios vertės akcijų pasirinkimo metodų apskaitos metodas

  Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius — 1 akcijų t. Minimali akcijų įsigijimo kaina - 18,50 Eur, maksimali akcijų įsigijimo kaina - 22,50 Eur. Initial Public Offering vykdytą stabilizavimą, taip pat siekiant užtikrinti didesnę grąžą, tenkančią vienai akcijai bei teigiamą finansinį efektą Bendrovei, šios dienos sprendimu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė savų akcijų įsigijimui, pavedant Bendrovės valdybai priimti jo vykdymui būtinus sprendimus, tame tarpe patvirtinti konkrečią akcijų įsigijimo kainą.

  dirbti iš namų vakaro

  Tuo tarpu, tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų savininkai turės galimybę dalyvauti Bendrovės organizuojamame savų akcijų įsigijime konvertavus savo turimus tarptautinių depozitoriumo pakvitavimus į Bendrovės akcijas per savo vertybinių popierių tvarkytoją. Tokiu būdu bus užtikrinama visų Bendrovės vertybinių popierių savininkų teisė dalyvauti Bendrovės savų akcijų įsigijime.

  tos pačios dienos akcijų pasirinkimo sandoriai

  Su platesne informacija, tame tarpe ir kiekvieno su šio klausimu susijusio sprendimo pagrindimu, galite susipažinti m.

  Apie vėlesnius priimtus sprendimus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

  kaip išjungti gcm forex paskyrą

  Palyginamąją įstatų versiją galite pamatyti pridėtame dokumente, o išsamią informaciją su pagrindimu apie įstatuose siūlytus ir šios dienos sprendimu priimtus pakeitimus, pateikiama m. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: Komunikacija.